Compendium, una font de consulta imprescindible per als traductors jurídics

Compendium és un portal de recursos de llenguatge jurídic català o, dit en altres paraules, un tresor per als traductors d’aquesta especialitat.

Conté infinitat de recursos perfectament estructurats. Entreu i remeneu, perquè ja siguin qüestions de lèxic, sintàctiques o d’ortotipografia, aquí obtindreu resposta a tots els dubtes.

Què s’hi pot trobar?

  • Manuals de redacció i estil
  • Apunts lingüístics sobre terminologia jurídica,
  • Diccionaris jurídics
  • Manuals didàctics
  • Models de documents

Compte, perquè conté tanta informació que és gairebé addictiu.😊

La fase de preparació d’un projecte de traducció

Quan ja tenim confirmat un nou encàrrec de traducció val la pena que dediquem una estona a preparar-lo bé abans de començar amb la tasca de traduir. Definir-lo i organitzar-lo correctament ens pots estalviar temps i maldecaps més endavant. I també ens ajuda a garantir la qualitat de la nostra feina.

Aquesta fase la podem dividir en cinc etapes, que seran més o menys curtes en funció de la complexitat del projecte.

imatge post

Imatge de Free-PhotosPixabay

1. Definim el projecte al nostre sistema intern de gestió

Preparem la fitxa corresponent amb totes les dades: referència, client, contacte o gestor del projecte, servei i combinació d’idiomes, volum i tarifa, data de lliurament i notes pertinents (per tenir tota aquesta informació sota control utilitzo el programa LPS Expert).

En aquells dies frenètics amb encàrrecs urgents i acumulació de tasques, ens pot semblar millor deixar-ho per més tard, però correrem el risc d’ometre o equivocar-nos en informació rellevant o, si més no, necessitarem més temps per recuperar-la. Més val anotar totes les dades quan tenim tota la informació ben fresca, especialment les instruccions específiques que ens ha donat el client.

2. Preparem la carpeta del projecte

En el meu cas, per a cada projecte creo una carpeta que inclou quatre subcarpetes. Una que anomeno Gestió, on hi guardo tota la documentació relacionada amb la gestió del projecte: pressupost i/o full de comanda, full de dubtes i anotacions i instruccions de QA. A les altres tres, Originals, Revisió i Traduccions, tal com els seus noms indiquen, hi guardo els documents corresponents a cada versió del text.

3. Revisem els documents originals

Frenem l’empenta de posar-nos a traduir de seguida i revisem tots els documents del projecte. Aquesta etapa té tres objectius:

– Comprovar que tenim tots els documents, que els podem obrir i que tots són llegibles. És molt recomanable fer-ho de seguida, sobretot si tenim previst començar la feina fora de l’horari del client. Si ens trobem amb problemes amb els arxius que no els podem resoldre en aquell moment la feina se’ns endarrerirà.

– Mirar que el recompte coincideixi amb el que ens ha indicat el client o el que ens consta, no només per una qüestió de preu, sinó per no trobar-nos amb més paraules de les previstes i que el termini inicialment acordat sigui massa just.

– Intentar detectar i anticipar possibles dificultats. Si en els documents hi ha imatges no editables amb textos, haurem de consultar què vol fer el client en aquest cas. Si els documents originals són en pdf i inclouen encapçalaments, taules, etc., haurem de revisar a fons la versió editable del document (ja sigui abans o després de traduir-lo) perquè sovint les conversions de format d’aquests elements presenten problemes.

4. Preparem tot el material necessari per dur a terme l’encàrrec amb les màximes garanties

És el moment de definir la memòria de traducció que farem servir així com les bases de termes que ens poden ser útils.

També comprovem si disposem d’altres materials de referència o anotacions de projectes anteriors d’aquell mateix client o de la temàtica del projecte en qüestió.

5. Planifiquem l’encàrrec

Per acabar la preparació, anotem bé al calendari el dia i l’hora de lliurament i distribuïm la feina en funció dels dies de què disposem. És important reservar temps per a la revisió final tant lingüística com de format i, si el termini ens ho permet, intentem deixem marge per als imprevistos.

I tu, com prepares un projecte abans de començar a traduir? Afegiries algun punt? Tota aportació serà benvinguda :-).