Perfil professional

Sin título

Sóc Irene Vidal, traductora especialitzada en l’àmbit jurídic i tècnic (fr, en, ca > es), així com traductora jurada de francès. També realitzo serveis de posedició i de traducció de textos divulgatius.

Tinc més de quinze anys d’experiència com a professional autònoma en el sector de la traducció.

Els meus clients em consideren una professional de confiança, implicada, amb bona disponibilitat i comunicació que ofereix traduccions de gran qualitat.

La meva professionalitat es basa en els punts següents:

 • Màxima qualitat lingüística, redacció fluida i precisió terminològica.
 • Escrupulós compliment dels terminis de lliurament.
 • Implicació i comunicació permanent per transmetre dubtes o aplicar canvis.
 • Flexibilitat per fer front a imprevistos.
 • Valoració periòdica dels meus serveis a través de qüestionaris de qualitat.

Els meus principis professionals

Serietat: La serietat, a més de la feina ben feta, vol dir complir escrupolosament amb els terminis de lliurament i els compromisos acordats, així com tractar de forma confidencial tots els encàrrecs.

Implicació: M’implico al màxim. No em limito a oferir un servei, sinó que assessoro els clients en allò que s’adapta millor a les seves necessitats.

Garantia: Professional qualificada i especialitzada que domina les llengües de treball. És la forma de garantir l’excel·lència dels serveis.

Millora: Aconsegueixo millorar amb un contacte directe i permanent amb el client, per escoltar-lo i conèixer en tot moment el seu grau de satisfacció, així com la valoració de la feina feta.

Atenció: Presto atenció a la feina i al client per a assolir el millor resultat.

Formació acadèmica

 • Llicenciatura en Traducció i Interpretació (UPF, 2001).
 • Traductora Jurada de francès i castellà (Ministeri espanyol d’afers exteriors, 2002).
 • Posgrau de traducció i noves tecnologies (UAB, 2002).
 • Posgrau de traducció jurídica (UAB, 2003).

Cursos i conferències

 • Curs de correcció de textos en castellà (ATIC).
 • Curs de dificultats del castellà (ATIC).
 • Curs de tècniques de traducció asistida: Trados (SIC, S.L.).
 • Curs de traducció de pàgines web (SIC, S.L.).
 • Curs de terminologia amb Excel (SIC, S.L.).
 • Taula rodona sobre la traducció i interpretació jurades (APTIC).
 • Xerrada sobre la traducció tècnica (APTIC).
 • ETIM 2012.
 • ITI Conference 2013.
 • How to use both online and offline resources to promote my freelance translation business (SDL).