Traducció jurídica i jurada

DOCUMENTS MERCANTILSCity-Courthouse-icon

Contractes de confidencialitat, de distribució, estatuts d’empreses, escriptures de constitució de societats, poders, extractes d’inscripció al Registre Mercantil, condicions generals de compra, drets d’ús, contractes de finançament, contractes de treball.

DOCUMENTS CIVILS

Sentències de divorci, testaments, poders, herències, partides de naixement i defunció, certificats de penals, expedients d’adopció.

DOCUMENTS ACADÈMICS

Títols universitaris, certificats acadèmics, programes d’estudis, diplomes, expedients acadèmics.

ALTRES DOCUMENTS

Informes de proves, peritatges, patents, textos sobre el Reglament Genera de la Protecció de Dades, polítiques de privacitat, condicions d’ús, informes de valor d’empreses, certificats d’Hisenda, de la Seguretat Social, llicències de transport, documentació de SAP, politiques de riscos laborals.