Traducció divulgativa

DOCUMENTS DIVULGATIUS I DE CARÀCTER GENERAL

– Articles sobre pedagogia, societat de la informació, economia circular, residus, users-groupenergia solar, bioeconomia, normalització, intel·ligència artificial, seguretat a Internet.

– Págines web d’empreses.

– Ponències de congressos.

– Documentació descriptiva d’organitzacions, projectes i estudis.

– Instrucciones senzilles.

– Correspondència.