Compendium, una font de consulta imprescindible per als traductors jurídics

Compendium és un portal de recursos de llenguatge jurídic català o, dit en altres paraules, un tresor per als traductors d’aquesta especialitat.

Conté infinitat de recursos perfectament estructurats. Entreu i remeneu, perquè ja siguin qüestions de lèxic, sintàctiques o d’ortotipografia, aquí obtindreu resposta a tots els dubtes.

Què s’hi pot trobar?

  • Manuals de redacció i estil
  • Apunts lingüístics sobre terminologia jurídica,
  • Diccionaris jurídics
  • Manuals didàctics
  • Models de documents

Compte, perquè conté tanta informació que és gairebé addictiu.😊